Geschiedenis in vogelvlucht / Geschichte in Kurzform

 

Klooster Graefenthal, een voormalig Cisterciënzerinnenklooster, werd in 1248 gesticht door graaf Otto II van Gelre. Het ligt in het dal van de rivier de Niers bij Goch, tussen de stadsdelen Asperden en Kessel. De naam is afkomstig van het Latijnse ‘vallis comitis’, hetgeen ‘dal van de graaf’ betekent.

Het klooster kende in de tweede helft van de 13e eeuw een periode van grote bloei. Door schenkingen kwam het in het bezit van uitgebreide landerijen en boerderijen. Nadat het klooster in de tweede helft van de 15e eeuw werd getroffen door de Bourgondische Oorlogen, werd het weer opgebouwd.

In 1802 werd het klooster door de Fransen opgeheven en werd het complex voortgezet als boerenbedrijf. Het kloostercomplex wisselde vervolgens diverse malen van eigenaar, en raakte meer en meer in verval.

In de tweede helft van de 20e eeuw en aan het begin van deze eeuw hebben omvangrijke restauraties plaatsgevonden aan alle gebouwen van het kloostercomplex. De oorspronkelijke, uit de 13e eeuw afkomstige bouw is vandaag de dag nog op diverse plaatsen te herkennen.

De huidige eigenaar, ADG, exploiteert het complex door onder andere het organiseren van evenementen, zoals paas- en kerstmarkten en middeleeuwse feesten. De opbrengsten worden mede gebruikt voor de verdere restauratie van het kloostercomplex.

 

Bekijk onderaan de pagina het demo filmpje van de prachtige locatie die wij hebben uitgekozen voor de eerste editie van het International Groomers Event of neem een kijkje op https://kloster-graefenthal.de/nl/

Klooster Graefenthal 

Maasstraße 48-50

47574 Goch DE

- - - - - - - - - -

Das Kloster Gräfenthal, ein ehemaliges Zisterzienserkloster, wurde 1248 von Graf Otto II. von Gelre gegründet. Es liegt im Tal des Flusses Niers bei Goch, zwischen den Stadtteilen Asperden und Kessel. Der Name kommt vom lateinischen „vallis comitis“, was „Tal des Grafen“ bedeutet.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erlebte das Kloster eine Zeit großer Blüte. Durch Schenkungen kam es in den Besitz ausgedehnter Ländereien und Höfe. Nachdem das Kloster in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von den Burgunderkriegen in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde es wieder aufgebaut.

1802 wurde das Kloster von den Franzosen aufgelöst und die Anlage als Bauernhof weitergeführt. Die Klosteranlage wechselte in der Folge mehrmals den Besitzer und verfiel zunehmend.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden umfangreiche Restaurierungen an allen Gebäuden der Klosteranlage durchgeführt. Der ursprüngliche Bau aus dem 13. Jahrhundert ist noch heute an verschiedenen Stellen zu erkennen.

Der derzeitige Eigentümer ADG betreibt den Komplex und organisiert Veranstaltungen wie Oster- und Weihnachtsmärkte sowie mittelalterliche Feste. Der Erlös wird teilweise für die weitere Restaurierung der Klosteranlage verwendet.

 

Sehen Sie sich unten auf der Seite das Demovideo des wunderschönen Ortes an, den wir für die erste Ausgabe des International Groomers Event ausgewählt haben, oder werfen Sie einen Blick auf https://kloster-graefenthal.de/nl/

Kloster Gräfenthal

Maasstraße 48-50

47574 Goch DE